Läs på svenska
Uzanto: 
Pasvorto: 

Anslutningsfel till användardatabasen:
SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known

Baladoj

& & & & & & & & & MS(:), MS(:), MS(:),

Kajeroj de "BALADOJN DANCU FEROE":

En granda formato (taŭga por A5 aŭ A6-preso):
'& Enkonduko kaj ĝis 149-paŝaj, 32 baladoj, 53 paĝoj, rtf,
'& 150-199-paŝaj, 53 baladoj, 58 paĝoj, rtf,
'& 200-249-paŝaj, 63 baladoj, 70 paĝoj, rtf,
'& 250-299-paŝaj, 54 baladoj, 75 paĝoj, rtf,
'& 300-349-paŝaj, 42 baladoj, 70 paĝoj, rtf,
'& 350-399-paŝaj, 40 baladoj, 68 paĝoj, rtf,
'& 400-449-paŝaj, 33 baladoj, 61 paĝoj, rtf,
'& 450-499-paŝaj, 21 baladoj, 43 paĝoj, rtf,
'& 500-599-paŝaj, 33 baladoj, 66 paĝoj, rtf,
'& 600-699-paŝaj, 24 baladoj, 50 paĝoj, rtf,
'& 700-999-paŝaj, 26 baladoj, 65 paĝoj, rtf,
'& 1000-1599-paŝaj, 18 baladoj, 60 paĝoj, rtf,
'& 1600-1999-paŝaj, 11 baladoj, 47 paĝoj,
'& 2000-2599-paŝaj, 12 baladoj, 64 paĝoj,
'& 2600-2999-paŝaj, 6 baladoj, 47 paĝoj,
'& 3000-5999-paŝaj, 8 baladoj, 71 paĝoj,
'& 6000-7999-paŝaj, 4 baladoj, 79 paĝoj, rtf
'& 8000-9999-paŝaj, 2 baladoj, 32 paĝoj, rtf
'& 10 000-49 999-paŝaj, 2 baladoj, 86 paĝoj, rtf
'& Kavaliro en tigra felo, 216 paĝoj,
'& Sinjoro Tadeo, ne fintajpita,
'& Kiel plu
'& Registroj, ĉapitroj 9.1–9.2, 47 paĝoj, rtf,
'& Registroj, ĉapitroj 9.3–9.7, 55 paĝoj, rtf,

UNUOPAJ BALADOJ en vicordo laŭ deveno:

Klarigo:

Lingvo:

•Verkinto:

&=teksto. Titolo, nombro da paŝoj.
MS=sonregistraĵo en esperanto, kantas MS (minutoj:sekundoj). Liston de kantantoj trovu ĉi sube post rubriko Mallongigoj. Atenton! Celo de sonregistraĵo ne estas ke aŭskultanto ĝuu la koncerton, sed ke lernanto komprenu la melodion.
eo=filmeto en lingvo eo (minutoj:sekundoj),

Originale en esperanto:

•Arosev:

& Ne la amo, 430. MS(5:23), fi(2:17),
& Viro de mia revo, 265. MS(3:38),

•Auld:

& Konfeso, 222. MS(3:04),
& La borso gvidas, 279. MSUnua(3.34),
& La perfidita juno, 434. MS(4:48), fo(7:15),

•Baghy:

& Estas mi esperantisto, 250. MS(3:12), sv(1:56),

'& Ĉielarko, 1966:

& Alo Dino kaj la edzina ruzo, 928 aŭ 1088. MS'1-3(1:59), fo(10:06), fo(12:52),
& Deziro de grandveziro, 333. MS(4:19),
& Kiel fariĝis la blanka homo?, 594. MS(7:40), fo(10:00),
& Knabinoj de Muhu, 1148. MS(12:10),
& Mahadeva kaj la unua virino, 2071. MS,&1(2:53),
& Meng Ĉiang kaj Van.
& Minstrelo kun ĉongurio.
& Mvajnun kaj Nandar, 1870. MS,&1(4:52),
& Pigra Petro, 1476.
& Sagaca knabino, 3132. MS'1-27(14:42), MS'28-54(14:10), fo(7:49)
& Uraŝima, 4263. MS'0(0:57), MS'1-4(4:20), MS'0-1(1:39),
& Zanahari kaj Zatovo, 2425. MS,&1-3(7:12),

'& Preter la vivo, 1923:

& 1919
& Agordo.
& Al homfrato.
& Arbara idilio.
& Dolora deziro.
& En la drinkejo.
& En la tombejo.
& Estas jam tempo.
& Estas mi floro.
& Fabelo. MS(2:46),
& Homo serĉu la homecon!.
& Idilio.
& Inter kaptitoj.
& Interrompita romano.
& Krioj de l' mizero, 414 aŭ 522. fo(9:17), fo(13:14),
& La Amo, 267 aŭ 555.
& Larmoj de Kristo.
& Melankolio.
& Mi.
& Post karnavalo.
& Preĝo sur la strato.
& Sanga nokto aŭ venĝo de Amoro, 272. MS(3:43),
& Sangaj larmoj.
& Sonĝas la maro.
& Stranga nostalgio, 406. MS(5:06),

•Baranyai:

'& Ekzilo kaj azilo, 1962:

& Akvinkum,
& Al forironto,
& Al hirundo,
& Al la memoro,
& Al pluvego,
& Ama poemo,
& Antaŭ la spegulo,
& Demando,
& Drinkokanto,
& En mia naskvilaĝo,
& En sonĝo,
& Enigmo,
& Eterna lulkanto,
& Febro,
& Feliĉo,
& Hirundo mortpafita,
& Kaj flugu la animo...,
& Katerina,
& Konsiloj,
& La bona oĉjo Bion,
& La ĝardeno de l' patrino,
& La kanto de pluganto,
& La koĉero,
& La kruela somero, 150.
& La neakireblaĵo,
& La penso,
& Letero al N. Bartelmes,
& Martelkanto,
& Matena freŝo,
& Memorpanoramo,
& Mi,
& Mi vin deziras...,
& Mia filineto,
& Mia patrino,
& Novjara penso,
& Popol' ni estas...,
& Printempiĝo,
& Rebrilos la stelo, 459.
& Renkontiĝo,
& Rifuĝo,
& Roz' aŭtuna,
& Somera ardo,
& Stulto,
& Sur la granda paŝtejo,
& Sur larĝaj kampoj...,
& Testamento, 258.
& Tiam,
& Tragedieto,
& Virinoj varmsinaj,

•Berndl:

'& La mondo ridas, 1937:

& Anima trankvileco, 348. MS'1(1:01), fo(7:15),
& Bona negoco, 271. MS(2:54), fo(7:30),
& Bonkora homo, 138. MS(1:47),
& Diru ĉiam la veron!, 1295. MS(15:00),
& Fervoraj laboristoj, 138. MS(1:36),
& La bona trinkaĵo, 465. MS(4:44), fo(7:30),
& La portreto, 1692. MS(17:19),
& La postena dometo, 2296.
& Laŭ la cirkonstancoj, 184. MS(2:16),
& Malbonŝanco, 665. MS(6:23),
& Mensogoj ne utilas, 243. MS(3:00), fo(8:58),
& Nenecesa konsilo, 138. MS(1:28),
& Nepunebla krimo, 2255. MS(23:40),
& Plej urĝa tempo, 155. MS(1:59), fo(7:30),
& Ruzulo, 222. MS(3:02),
& Se la sorto persekutas, 1443. MS'1-10(5:03),
& Ŝi jam konas lin, 243. MS(4:26), fo(8:58),

•Boulton:

& Protestaj voĉoj, 350. MS(4:55),

•Bronŝtejn:

& La landlimo, 464.
& Mia nomo ne gravas, 522.
& Novaj kondiĉoj, 320.
& Por D. K., 203. fo(9:22),
& Por la tria eldono de "Legendoj", 341. fo(7:30),
& Promesoj, 976.
& Rimvanto, 185.
& Senkompata oktobro, 161.
& "Stenjka Razin", 232.

•Cezar:

& Balkonio, 245. MS(3:48),
& Ĉe kuracisto Zamenhof, 248. MS(2:38), eo(2:57), fo(7:30),
& Ekvilibro, 448. MS(3:55), fo(4:42),
& Konsiloj al malĝoja amikino, 589. MS(6:48),
& Ne fariĝi, nur esti, 145. MS(2:07), fo(9:22),
& Ne ŝovu vian nazon, 150. MS(2:05),
& Revina, 372. MS(3:43), fo(7:30),
& Vespero kun junaj rusoj, 640. MS(4:48), sv(4:31),

•Conde Rey:

& Gefiloj de Gaia.

•Corsetti:

& Hamburgen, 783.

•Danvi':

& Printempa kanzono, 871. MS(10:13), eo(2:23),

•Deij:

& Al la juda foririnto, 248. MS(2:45), fo(7:30),

•Devjatnin:

& Dektria numero, 649. MS(6:29),
& Fastantoj.
& Garantio, 2020. MS(18:42),
& Hetmano, 2101. MS(7:53),
& Infanoj de zorgo, 588. MS(6:32),
& Kvar jartempoj, 472. MS(5:02), MS(3:06),
& Malliberulo, 413. MS(4:22),
& Nevola mortiginto, 2627. MS(6:36),
& Sur strato, 390. MS(4:11),
& Ŝi estas gaja, 583 aŭ 641. MS(5:59),

•Emba => Baranyai

•Galor:

& Arto de vivo en paroj, 174.

•Gazda => Tvarožek

•Georgiev:

'& Provo alfronti la vivon, 1962:

& Brido civilizacia,
& "Ĉi vojo kondukas al la steloj",
& En la tempo,
& Japaneskoj,
& Nigra lumo,
& Nokto, stelo, luno, vento...,
& Sonĝo dum printempa nokto,
& Ŝakludo,
& Vesperiĝe,

•Giŝpling:

& Aŭtuna himno.

•Goodheir:

'& Merlo sur menhiro, 1979:

& Robajoj, 441.

•Grabowski:

& Al la semanto, 186. MS(2:36),
& La Reveno de l' Filo, 384. MS(3:25), fo(4:42),
& La Tagiĝo, 462.
& Saluto el Varsovio, 783. fo(12:59),
& Sur Unu Kordo. (Defendo de l' rimo), 310. MS(4:08),

•Hankel:

'& Sableroj, 1911:

& Adiaŭa vorto de la reĝino, 210. MS(2:34),
& En sonĝo, 145. MS(2:10),
& Esperantujo, 114. MS(1:48),
& La simbolo de l' amo, 350. MS(2:47),
& Sankta Kristofero. Ni laboru kaj esperu!, 301. MS(4:15), MS(3:57),
& Vana espero, 250. MS(2:45),

•Holmes:

& Esperanto, bela esperanto, 201.

•Ĥoĥlov:

& 1905, 369. MS(4:57)
& Duelo, 301. MS(3:49),
& Eŭropo, 580. fo(19:01),
& Gala epistolo, 371. MS(4:33),
& Mia patrujo, 451. MS(5:08),
& Vintra fabelo, 282. MS(1:32),

•Ilutoviĉ:

& Kiel rekoni la amon.

•Jung:

& La Alta Kanto de la Amo, 3774. MSMaĵora-'8(4:11), MSMinora-'12(5:37),

•Kalocsay:

& Al knabino nur balbutanta Esperanton, 222. MS(2:40), MS(2:45),
& El Ahasvero de amo, 696. MS(7:57), fo(9:22),
& Dolora saluto, 935. MS-'1(1:32),
& Jam kreskas la semo!, 470. MS'0(0:42),
& La kripla Pegazo, 598. MS(7:02),
& Mortis Grabowski, 649. MS(7:19),
& Naiva poemeto, 222. MS(3:12),
& Sekretaj sonetoj, 8957.

'& Ezopa saĝo, 1956:

& Apologio de La Fontaine, 296. MS(3:28),
& Azena ruzo, 290. fo(7:15),
& El sama buŝo, 145. MS(2:09),
& Flugemo, 217. fo(7:30),
& Hermes kaj la lignohakisto, 377. fo(8:14),
& Inter du malbonoj, 161. MS(2:00),
& Inter du virinoj, 217. fo(7:30),
& Jen Rhodos, 310. fo(3:47),
& Kankro kaj serpento, 115. MS(1:48),
& Kien vi rajdas?, 145. MS(1:40),
& Kurioza kulto, 145. MS(1:53), fo(9:22),
& La aglo kaj la vulpo, 377. fo(8:14),
& La avarulo, 390. no(4:08), sv(4:39),
& La avida hundo, 186. fo(7:30),
& La cerbo, 1275 aŭ 1479. MSA(12.29), MSB(13:25),
& La ĉevalo kaj la azeno, 174. MS(2:21), eo(1:56),
& La enamiĝinta leono, 253. MS(3:01),
& La flatema maro, 255 aŭ 465. fo(3:47),
& La griloj, 394. fo(4:42),
& La juĝo de la simio, 135. MS(1:43), fo(8:10),
& La juĝo de Momos, 348.
& La lango kaj la mano, 174.
& La lasta fablo de Ezopo, 377. fo(12:59),
& La leono, la vulpo kaj la azeno, 190 aŭ 310.
& La leporo kaj la testudo, 259.
& La lupo kaj la ŝafido, 186. MS(2:10),
& La malsana korvo, 85. MS(1:25),
& La mensogema paŝtisto, 125. MS(1:28),
& La monedo kaj la pavoj, 222.
& La mulo kaj la di-statuo, 217. fo(7:30),
& La muso kaj la rano, 290.
& La oreloj de la leporo, 290. eompg(1:56),
& La ovoj, 351. fo(8:10),
& La plej granda kulpulo, 1972. MS(16:36),
& La prognozo, 377.
& La putoro kaj la kokinoj, 135. MS(1:53), fo(8:58),
& La rano kaj la bovo, 119. MS(1:44),
& La ranoj volas reĝon, 319. fo(9:22),
& La simio kaj la delfeno, 372. MS(4:21), eo(1:18), eo(3:27), eompg(ekde 1:56 ĝis 2:37), fo(7:30),
& La societo de Pluto, 203.
& La spuroj, 290.
& La tornistro, 348.
& La ursfelo, 407.
& La vulpo kaj la gruo, 170 aŭ 410. fo(7:30),
& La vulpo kaj la kapro, 272 aŭ 296.
& La vulpo kaj la korvo, 248. fo(7:30),
& Laŭ ĉies plaĉo, 473 aŭ 682. MS(7:00),
& Leonfelo, 115. MS(1:24),
& Libero, 174. fo(9:17),
& Plena ventro, 217. fo(7:30),
& Rifuzo de Ezopo submetiĝi al Lidia reĝo Krezo, 145. MS(2:13), fo (8:14),
& Sincere, 145. fo(9:17),
& Ŝafoj kaj lupoj, 232. fo(7:15),
& Unueco, 186. MS(2:23), fo(7:33),
& Vento kaj suno, 318 aŭ 366

'& Mondo kaj koro, 1921:

& Brulpereo, 589. fo(7:30),
& Feina sorto, 444. MS(5:00),
& Iras abiturient’..., 580. fo(14:55),
& Je la naskiĝtago de Zamenhof post la mondmilito, 1 102. fo(9:22),
& Maldolĉa kanto, 217.
& Ni laŭdu lin..., 232. fo(14:55),
& Poploj en aleo, 342.
& Pri nia kor’..., 114.
& Printempa sorĉo, 333.
& Supren la korojn, 246.
& Ŝiritaj strofoj, 318 aŭ 366.

'& Streĉita kordo, 1931:

& Infanoj ĉe montrofenestro, 282.
& La nigra rajdanto, 384. fo(4:42),
& Pala procesio, 690.
& Tragedieto, 174. MS(2:14),

•Karinthy:

& Mortinto, 377.

•Karkiainen:

& Patrino, patrinet'.

•Korotkov:

& Sezonoj.

•Kukoleto:

& La serpento longa, 812. no(2:28),

•Lagrange:

& Enuo laborista, 385.

•Mangada Rosenörn:

'& Versaĵaro, 1922:

& Alvoko, 444.
& China.
& Je la memoro de Trinidad Soriano.
& Je ŝia nomfesto, 630.
& Jen sorto mizera, 374.
& Kanto de amanto, 300.
& Senespero. MS(4:43),

•Mattos:

& Preĝo de la kuracisto, 477.

•Melnikov:

& Senordaj pensoj de l' eksa pesimisto, 390.

•Melnikova:

& Eks-promte, 205.

•Miĥalski:

& Danco de skeletoj, 319. fo(9:17),
& La borso gvidas, 279. MSUnua(3.34),

•Molle:

& Balado pri ulo, 261.
& Kie flankas vi, 175.
& Malliberejo, 160.
& Ŝpinu la lanon
& Verda Ĉapo, 481.

•Murphy:

& La Kri', 885.

•Nekrasov:

& Fablo pri gilotin-ŝraŭbeto, 1950.
& Mia lingvo, 296.

•Nesse:

& Logas la aventur', 160.

•Peneter => Kalocsay

•Piron:

& La soldato kiu marŝas, 434.
& Senlaborulo, 636. MS(6:34), ZM(5:39),

•Privat:

& Ginevra.

'& Tra l' silento, 1912:

& Ĉu en tombejo?
& Kantas amo. MS(2:51),
& Kanto de l' trompito. MS(3:49), MS(3:55), is(2:54), is(2:02),
& La tempo.
& Lasta kiso. MS(2:24),

•Rimanto:

& ABC-libro, 644. MS(7:12),

•Rossetti:

'& Pinta krajono, 1959:

& Arabo kaj kamelo,
& Kritiko,
& La modesta profesoro, 1112.
& Saluto al Gaston Waringhien,
& Ŝolem la Ĉifonisto,
& Ursa servo,

•Schulhof:

& Al la memoro de grafo W. T. Stead, 515. MS(6:27),
& Al vi, lingvo mia, 415. MS(5:01),
& Dolorosa, 232.
& Foje en konfuza horo, 568.
& Funebra kanto al la memoro de grafo L. N. Tolstoj, 350.
& Ho ve, koro, 369.
& Infana balado, 540.
& Kanto de l' sklavo, 355.
& Kanto pri espero, 518.
& Kion la vivo alportis, 693.
& La reviviĝo, 430.
& La tombo, 203. s'3'6
& Letero al amiko eska, 426.
& Manio plibonigoza akuta, 315.
& Marinjo Magdon, 671. cz(3:42),
& Mia patrino, 531.
& Per espero al despero, 1113.
& Recepto por fari bonajn versaĵojn, 639. MS(6:55),
& Respondo, 310.
& Unua koncerto, 301.
& Vagemulo
& Verda stelo, 348.

•Schwartz:

'& La ĝoja podio, 1949:

'& La stranga butiko, 1931:

& Al mizantropoj.
& Al Paul Verlaine.
& Amo ĉiama.
& Antaŭsignoj, 752.
& Averto, 265.
& Bal...ado.
& Brumm kaj Pipenbek, 825.
& Ĉastemulino.
& En kinematografejo,
& Epigramoj.
& Homoj ĉe l' marbordo.
& Japana balado.
& Konsolado, 340.
& Kremkaful'.
& L' almozulo, 203. MS(2:21),
& La diversaj aĝoj de l' homo, 320.
& La horo de l' progreso.
& La propaganda taĉmento, 490.
& La vidvohomo meditas, 500.
& Laŭ vidpunkto de heliko.
& Libertempo.
& Mi sonĝis dum nokthoro, 165. MS(1:57),
& Miskompreno, 175.
& Moderna anĝeluso, 455.
& "Monismo", 435.
& Ne estas diferenco, 222.
& Nigra tago, 574.
& Oni malfermas la butikon.
& Post la operacio, 198. fo(8:57),
& Printempa varianto.
& Printempaĵoj.
& Radio, ...adiaŭ.
& Sibilla orakolas, 574.
& Ŝarado.
& Telegramo.
& Tre respekte.
& Tro homa sorto de iu neĝhomo, 767. MS(7:49),
& Vi resaniĝis!, 294.
& Vilaĝanino.

'& Verdkata testamento, 1929:

& Al molaj plorantoj!.
& Bonfara Influo de la Alkoholo, 344
& Brikaĵoj, 185.
& Ĉu peko?. MS(2:43), MS(2:39),
& Dek Aforismoj el kiuj ĉiu estas Sentenco ne sen Senco!.
& Epikuraca kanto.
& Esperanta Eliksiro.
& Esperanta gazetaro.
& Esperanta geedziĝo, 418.
& Esperantisto, Ekesto kaj Malapero, 525. MS(6:08),
& Eta kaŭzo – granda efiko!.
& Faŝismo, 296.
& Festeno, 841. MS(8:16), fo(8:05),
& Flora donaco.
& Juĝu prudente!, 344. sv(1:50), sv(2:43),
& Kata logo, 402.
& Konvena ĉapelo, 294. fo(10:04), fo(1:57),
& La bona peranto.
& La ĉevalo de la angla princo.
& La filo de l' bataliono, 372.
& La ĝojoj de ekskurso.
& La nobla arto, 280.
& La nova jar', 488. de(2:00),
& La Promesoj de l' Kandidato, 533.
& La stranga aventuro de Grafo Dormanski, 595.
& Literatura reviviĝo.
& Meditaĵoj pri la lasta tago de finiĝanta jaro. MS(2:44),
& Mia kunulino.
& Ministro-filistro, 287.
& Naciaj nomoj en Esperanto.
& Napoj, 611.
& Pa..sportaĵoj.
& Plej facila sur la tero, 192.
& Pli da lumo!, 232. fo(19:01), fo(1:13),
& Pli rev' ol vero!.
& Pluvaj ferioj ĉe l' mara bordo.
& Poŝta pakaĵo.
& Preciza Raporto pri la Dekkvina Kongreso en Nürenberg de nia Usona Amiko Sam Ideano, 868.
& Senhareco, 774.
& Sic transit gloria mundi!, 287. MS(4:32),
& Sunbakitaj...
& Sur la Parizaj Bulvardoj, 464.
& Tiu super ni!.
& Tro!!, 400.
& Tute nuda!.
& U. S. A.. MS(2:40),
& Vi estas tro ĝentila!.

•Soroka:

& Revelacio, 235.

•Stefan:

& Ho katenoj, vi katenoj, 185.

•Strid:

& Balado por Varsovia Vento, 400. MSt(4:29),
& Davida balado, 2958. MSt1(9:55), MSt2(10:31), MSt3(10:54), fo(9:22), fo(6:10),
& Haralda balado, 825. MS(9:08), eo(7:09), fo(10:52), fo(22:17),
& Interkona balado, 185 / 5 dancantoj. MS(5:31),
& Iva balado, 1073. MS(10:51),
& Lidja balado, 310. MSt(3:33),
& Lilka balado, 884 aŭ 962.
& , Valdemara balado, 7482. eo(12:42), eo(11:36), eo(12:31), eo(19:43), eo(8:29),
& Viljama balado, 1363. MS(16:35),

•Thierry:

& La glorkanto al UEA, 368. MS(3:32),

•Türk:

& Inter ĉiuj plej feliĉa ul', 350.

•Tvarožek:

'& Frenezetaĵoj, 1992:

& Balado pri l' akuzativo, 407. MS(4:45),
& Balado pri la morto de dek-du-kapa drako, 950. MS(9:57), sv(3:18),
& Jupulino, 1073. fo(9:22),
& Problemo terminologia, 377. fo(19:01),

•Uitterdijk:

& Vojaĝoj kaj aventuroj de sinjoro Longkrurulo, 8262. MS-'9(5:13),

•Urban:

'& Nova Ezopo, 1961:

& 12 monatoj, 204. MS(2.36),
& Araneo kaj vesperto, 186. MS(2.22),
& Birda festo, 174. MS(2.14),
& Birdo kaj aeroplano, 115. MS(1.28),
& Cigno kaj alvuso, 175. MS(2.19),
& Cimo, 115. MS(1.42),
& Deveno de la virino, 287. MS(3.51),
& Gazelo kaj elefanto, 115. MS(1.43),
& Ĝirafo kaj elefanto, 138. MS(1.51),
& Histrikaj pikoj, 145. MS(1.56),
& Hundo kaj kato, 115. MS(1.34),
& Karoto kaj rozo, 186. MS(2.24),
& Lokomotivo kaj sandalo, 102. MS(1.32),
& Matena horloĝo, 138. MS(1.51),
& Orkideo, 232. MS(3.12),
& Papago kaj pasero, 186. MS(2.26),
& Papilio kaj nekroforo, 186. MS(2.21),
& Prologo, 644. MS(7.35),
& Radioaparato, 145. MS(1.55),
& Taŭro kaj kolibro, 160. MS(1.52),
& Tramo kaj ĉevalo, 155. MS(2.01),
& Trumpeto kaj gitaro, 155. MS(1.56),

•Urbanová:

'& El subaj fontoj, 1981:

& Granda tago,
& Ĝis ni eliros el grenejo!, 1110.
& Imagu - tigro!, 3450.
& Jako,
& Mi ne havas gard-anĝelon,
& Ombroj de la estinteco, 2400.
& Ringo,
& Sinjoro kun teko,
& Taŭro,
& Triopo, 1400.
& Tuko,

'& Nur tri kolorojn, 1959:

& Amante...,
& Curriculum vitae,
& Disiĝo,
& D-ro Kamarýt sepdekjara,
& Dum sobraj tagoj,
& En arbaro,
& Hetajro dancas, 4165.
& Kiel princino trovis amon,
& Leono,
& Marista,
& "Papilioj",
& Pri maljunulo, kiu rakontante princinon ravis,
& Sorĉistino,
& Super la leteroj de Julio Baghy,
& Ŝi ne venas...,
& Šustr 25 jarojn prezidas la klubon!
& Virino kun kofro,

•Waringhien:

& La travestiita muzo, 4334.

•Zajsanov:

& La amo estas ŝipo.

•Zamenhof:

& Al la Esperantisto, 1300. MSb(9:56), is(2:54), is(2:02),
& Al la fratoj, 435. MS(5:12),
& Al Moscheles MS(1:43),
& La balado Espero, 390.
& La vojo.
& La Vojo kaj Preĝo verdaj, 1450. MS(13:22), MS(4:53),
& Mia penso, 296. MS(3:51),
& Pluvo.
& Preĝo sub la verda standardo, 354.

Tradukitaj:

El angla:

& Eta Mazgrev, 448 aŭ 560. eo(5:26), en(6:11),
& Ĝorĝo, 150. eo(2:46),
& Kion ni faru al ebriulo, 352. en(2:39), en(1:40),
& Sir Patrick Spens, 1 664. en(3:53),

•Hayes:

& Joe Hill, 259. sv(3:16),

•Orr:

& La fantomo de la reto, 1 776.

•Seeger:

& Kien floroj iris do, 170.

•Wilde:

& Balado de l' prizono Reading, 3 339. MS'1-15(9:09),

El bulgara(?):

•Slavejkov:

& Saluton al Balkanoj, 348.

El ĉeĥa(?):

& Balado pri soldato, 381.
& Se estus ĉi tie, 280.
& Vagemulo, 444.

•Havliček Borovský:

& La bapto de caro Vladimir, 7 569. MS,&1(10:38), MS,&8(7:32), MS,&9(5:57), fo(38:44), fo(8:14), fo(4:42), fo(3:47),

•Seifert:

& La fraŭlino el la kvara etaĝo

El ĉina:

& Jen pavo flugas al sudoriento, 5 249.
& Mulan, 848.

•Ĉunkiu:

& La serĉanto de perdita spado, 296. cn(45:27),

El dana:

& Sabaton vespere, 256. da(3:57),
& Signhild Fiera, 589. da-fo(3:53),

•Aakjær:

& Kantoplenas nun la tag', 185. da(2:23),

•Storm:

& Sinklarkanto, 779. da-fo(8:14), da-fo(7:33),

El feroa:

& Balado de Virgar, 3567. fo(14:57), fo(7:33),
& Bresta balado, 1740. eo (12:47), eo (6:27), fo(3:13), fo(19:01), fo(1:13),
& Filino de Torkil, 1620. fo(8:10), fo(8:58), fo(7:16),
& Jalgrima balado, 2552. fo(7:15), fo(9:17),
& Olav Rajdistrozo, 1537 aŭ 1696. fo(4:42), fo(12:59),
& Petro sinjor' kaj Elinborg', 1624. fo(12:52), fo(5:26),
& Sigmunda balado malnova, 2829. fo(7:30), fo(6:30), fo(7:59),
& Vilmunda balado, 2754. fo(10:06),

•Djurhuus:

& Drako Longa, 2523. fo(9:22), fo(6:10), fo(25:23), fo(8:05),
& Sigmunda balado pli nova, 2366. fo(23:49), fo(6:48), fo(3:31),

•Schrøter:

& Sigurda balado, 6600. fo(13:14), fo1(14:04), fo2(13:19), fo3(13:01), fo4(12:45), fo(6:06), fo(10:04),

El germana:

& El la kamparana milito 1525, 512. de(3:24), de(7:04),
& La gaja studento, 246.
& Sopiris junreĝido, 186. MS(2.30),

•Heine:

& La du grenadistoj, 261.
& Belzacar, 315.
& Lirika intermezo, 3 395.

•Hoffmann:

'& Hirthara Petro, 1845, trad. 1988:

& Hirthara Petro, 153.
& La rakonto pri Johan' Aergapema, 374.
& La rakonto pri la baraktema Filipo, 306.
& La rakonto pri la feroca ĉasisto, 306.
& La rakonto pri la fia Frederiko, 255.
& La rakonto pri la fluganta Roberto, 187.
& La rakonto pri la nigraj buboj, 340.
& La rakonto pri la polekso-suĉemulo, 204.
& La rakonto pri Supo-Gasparo, 221.
& La tre malgajiga rakonto pri la alumetskatolo, 408.

•Schiller:

& Al la ĝojo, 759. de(8:12), de(18:52),

•Schöne:

& La Amo de la Fiŝkaptisto, 261. de(4:15), de(3:44), de(3:15),

El greka:

•Solomos:

& La blondulino, 272.

El hispana:

& Sidis la sinjoro Kato, 200. eo(2:11),

•Hernández:

& Martín Fierro, 51 213.

El hungara:

& Fraŭlina kanto, 400. eo(46:23),

•Arany:

& Toldi, 26 164.

•Petőfi:

& Johano la Brava, 17 020 aŭ 21 460.

El islanda:

& Dirvoko de Hjalmar, 248. MS(4:09),
& Havamal, 2 871. fo(9:22),

El itala:

& Balado pri Pineli, 657.
& Ho belulin' ĝis, 222. eo(1:43), it(2:06),

•Deandre:

& La milito de Pjero, 224 aŭ 434.

•Tuzzi:

& Ruĝa flago, 325. it(3:15),

El kartvela:

•Rustaveli:

& Kavaliro en tigra felo, 96 807. MS'1-31(21:47),

El kaŝuba:

& Kaj en Raduno, 320.
& Ŝipisto, 175.

El kurda:

Dildar:

& Ho malamik', 275. MSb(2:48), ku(2:18), ku(2:44),

El latina:

& Gaudeamus - Studenta himno, 427. la(3:45), la(4:26),

El litova:

& Oĥ, rajdis, rajdis, 336. MS(3:27),

El nederlanda:

& Kampulo kaj grafo, 240.

El norvega:

& Ĉiu vir' havis piedojn, 559. no(1:40),
& Hovard Hediv, 203. no(0:55), no(4:03),

•Grundtvig:

& Kristnaska kanto, 333. no(3:16),

•Prøysen:

& Ĥolera kanto, 287. MS(3:13), no(3:57),

•Vinje:

& Neniam, 155. no(2:36),

El pola:

•Asnyk:

& Ĉielarka fabelo, 1 708.

•Mickiewicz:

& Sinjoro Tadeo, 141 027, 150 753 aŭ 199 465. MSL(5:35), MSP(6:15), i(7:47), pl(2:27),

•Szymborska:

& Entombigo, 296.
& Memorigo, 174.
& Ne okazas duaj fojoj, 259. pl(1:42),
& Por amikoj, 210.
& Publikeco, 301.

El portugala:

& Grandula urbeto bruna, 427. fo(3:26),

•Camões:

& La Luzidoj, 124 526.

El rusa:

•Frolov:

& Revelacio, 235.

•Puŝkin:

& Anĉar', 315. MS(4:33),
& Car' Nikita kaj kvardek liaj filinoj, 2 294.
& Demonoj, 434.
& Du korvoj, 256. fo(4:42),
& Eŭgeno Onegin, 47 347.
& Husaro, 1 247.
& Kant' pri sorĉpova Oleg'o.
& La nigra ŝalo, 496. fo(7:30),
& Morta princino kaj sep herooj, 6 875 aŭ 8 525. fo(3:47),
& Ora koko, 1887. fo(4:42), fo(12:59),
& Popo kaj lia dungito Balda, 1 598, 2 726 aŭ 2 914. fo(12:59), fo(3:47),

•Samojlov:

& Dueto por violon' kaj aldo, 310.

El slovaka:

& Aglo.
& Kanto pri du hungariaj sinjoroj kaj la filino de l' turka imperiestro, 2 555.
& Kanto pri Modrý Kameň, Divín kaj Zvolen, 2 300. MS1(8:54), MS2(2:37), sk(11:27),
& La plej mizera en la tuta mondo, 450. MS(5:17), i(2:59),
& Ne turmentu, ho Venus'.

•Benický:

& Versoj slovakaj, 368.

•Botto:

& La morto de Jánošík, 2 225.

•Chalupka:

& La agloj de Tatroj, 2 494. fo(9:22),

•Dilherr:

& Disputo de akvo kun vino, 604. MS(3:32),

•Gavlovič:

& Riĉ- kaj malriĉuloj, 360.

•Hollý:

& Odo al Johano Gutenberg, la inventinto de preso, 602.

•Král':

& Printempa kanto, 406.

•Tranovský:

& Lastjuĝaj alvenis jam horoj, 522.

El sveda:

& Al fonto iris virgulino, 155. MS(2:16), i(0:26), sv(2:22),
& Amikoj, fratuloj, 628. MS(5:15), sv(4:59), sv(3:49),
& Amuzas maristo juna, 175. MS(2:20), sv(4:09),
& Certe do okazos, 224. MS(2:15),
& Dekdumejla arbar', 520. MS(6:06), sv(2:41),
& Ebe Skamelido, 1127. MS(14:09), sv(8:16), sv(7:10),
& Fore li restas, 160. sv(1:10),
& Granda bovo, 175. MS(2.37),
& Istedzinoj ĉiaj, 261. MS(2:14),
& Jun kaj Lager, 1566.
& Jununjo staris kaj verŝis akvon, 768. MS(6:24), sv(3:17),
& Kampulo kaj edzino, 184. MS(2:37),
& Karinjeto, 416. sv(3:31), i(1:31),
& Knabino sveda estis, 295. MS(3:05),
& Korniko kaj ĉasisto, 114. sv(1:50),
& Kudristo kaj bopatrino, 352. MS(3:44),
& Kulureporko, 378. MS(6:57),
& La drinkej' de Lama Lotte, 434. en(2:55),
& La du fratinoj, 480. sv(4:57), sv(6:20),
& La kampulo kaj la korniko, 576. no(2:22), no(1:29), da(3:03) sv(2:26), sv(2:40),
& La kampulo kaj la vulpo, 328. sv(3:25),
& La monten prenita, 567. sv(6:17),
& La ŝipo Albertina, 416. MS(3:55), sv(0:42), sv(2:26),
& Laŭdkanto al la brando, 258. MS(3:12),
& Liss Ulov Larsson, 248.
& Magdalena balado, 615. MS(6:12),
& Majkanto la malnova, 437. sv(3:44), sv(2:35), sv(4:12),
& Major' Brak', 512. MS(4:30), sv(4:31),
& Marista lulkanto, 325. MS(3:36), MS(3:56), sv(3:15), sv(4:27),
& Mi iris al la haven', 256.
& Mian vazon se mi mortos, 290. sv(1:05), sv(2:42), sv(3:20),
& Murdist-Andrev, 203. MS(2:47), sv(2:44),
& Ne rajtas vu iri tra mia kamp', 240.
& Plejbonĉeval' kaj plej bona font', 187. MS(1:37),
& Prefere silenti ol fie paroli, 779. MS(7:10),
& Stafan stalservisto, 588 aŭ 651. sv(1:26),
& Stinjeto stalservisto, 675. MS(6:39), sv(4:18),
& Svato de monta ogrino, 448. sv(4:23), sv(3:14)
& Sven en Rozĝarden', 276. MS(3:23), sv(3:08) sv(6:06)
& Ŝipisto kaj junulino, 385. MS(3:59),
& Testamento de l' etulino, 115. MS(2:03), sv(5:40),
& Vojaĝo al Oriento, 366. sv(2:35),
& Vokto kaj servistino, 348.

•Bellman:

& Fredmana kanto n.ro 61-a, 175. sv(3:20),
& Manĝokanto, 496. sv(4:23),

•Boberg:

& Ho granda Dio, 325. sv(3:20),

•Boye:

& Moviĝemo, 145. MS(1:25), sv(2:54),

•Demert:

& Balado pri maltima formiko, 518. MS(6:04), sv(4:23),
& Trompulo, 245. sv(2:24),

•Ferlin:

& Ĝon Boj, 175. MS(1:54),

•Fröding:

& En sun' tri knabinoj, 305. sv(2:31),

•Lindström:

& La kampokanto, 245. sv(3:59), sv(5:11),

•Smedberg:

& Kobolda julkanto, 329. sv(3:13),

•Taube:

& Balado pri brigo Blua Birdo el Hull, 671. MS(6:42), MS(6:03), sv(4:45),
& Renkonto en musono, 1 037. MS(10:02), sv(3:29),

•Vreeswijk:

& Incesta balado, 490. MS(5:33),

El ukraina:

& Vi min trompis, 224. MS(2:36),

Mallongigoj:

Kantantoj:

MS = Martin Strid, b kun Bella kaj Arn, t kun Tatu kaj Frial, ZM = Nekonata kantisto de Zagreba Metodo,

Lingvoj:

cz = ĉeĥa, cn = ĉina, da = dana, de = germana, en = angla, eo = espa, fo = feroa, i = ila nur, is = islanda, it = itala, ku = kurda, la = latina, no = norvega, pl = pola, sk = slovaka, sv = sveda,
#(/)×+-&"§~=_@°[]•♥«°»
ĈĜĤĴŜŬ ĉĝĥĵŝŭ