Legu en esperanto
Användarnamn: 
Lösenord: 

Anslutningsfel till användardatabasen:
SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known

Kväden

Kväden i bokstavsordning:

Förklaring:
&=text. Kväde
GT=ljudinspelning (minuter:sekunder), skipare:
GT = Lissman Gunnar Turesson, MS = Martin Strid,
sv=filminspelning på svenska (minuter:sekunder),
da = danska, en = engelska, fo = färöiska, i = instrumental,
no = norska.
Märk väl! Syftet med ljudinspelningarna är inte att
lyssnaren skall njuta av skönsång, utan att en blivande
skipare skall lära sig melodien.

& & & & & & MS(:), MS(:), MS(:), §(), §(), §(), §(), §(),

& Allehanda ämbetshustrur, MS(2:32),
& Bonden och hustrun, MS(1:51), MS(2:05),
& Bonden och kråkan, MS(3:12), MS(3:11), no(2:22), da(3:03), sv(2:26), sv(2:40),
& Bonden och räfven, MS(2:04), MS(2:11), sv(3:25),
& Brestiskvädet, MS(17:37), MS(16:27), MS(16:34), fo(3:13), fo(19:01), fo(1:13),
& Bättre tiga än illa tala, MS(6:34), MS(6:32), MS(6:41),
& De två konungadöttrarna, GT(5:32), GT(5:38),
& De två systrarna, MS(4:04), sv(4:57), sv(6:20),
& Den bergtagna, MS(6:09),
& Det stod en jungfru och öste vatten, MS(6:05), sv(3:17),
& Ebbe Skammelsson, MS(10:59), sv(8:16), sv(7:10),
& En ung sjöman förlustar sig, MS(2:23), sv(4:09),
& Fogden och pigan, GT(3:37), GT(3:29),
& Grimborg, GT(12:45),
& Halta Lottas krog, MS(3:43), en(2:55),
& Herr Karl eller klosterrofvet, GT(3:30),
& Herr Mannelig, GT(4:51),
& Herr Olof och älvorna, MS(7:27),
& Herr Peter och Elinborg, MS(14:36), fo(12:52), fo(5:26),
& Holger Dansk och Burman, MS(4:58), sv(6:11),
& I ungdomen, MS(1:52),
& Jon och Lager, GT(10:22),
& Jungfrun gick till killan, i(0:26), sv(2:22),
& Jungfrun och fantegutten, MS(4:15),
& Koleravise, no(3:57),
& Koloregrisen, MS(4:01),
& Kråkan och jägaren, MS(1:07), sv(1:50),
& Liten Karin, MS(5:30), i(1:31), sv(3:31),
& Major Brack, MS(4:10),
& Maria Magdalena, MS(5:40),
& Näcken och jungfrun, GT(6:52), GT(7:17), sv(2:39)
& Oxe stor, MS(2:25),
& Skepparen och jungfrun, GT(3:32), GT(3:38),
& Skräddaren och svärmodern, MS(2:43),
& Stolt Signhild, da-fo(3:53),
& Tolfmilan skog, MS(5:12), MS(5:41), sv(2:41),
& Vänner och fränder, MS(4:58), sv(4:59), sv(3:49),

Den första studiecirkelns kvadblad:

gjorda som häften i A5-format - nu med musiklänkar:

Långdans med sång

Dansa kvad 1
& Skepparen och jungfrun,
& De två konungadöttrarna.

Från Färöarna

Dansa kvad 2
& Stolt Signhild (på danska), da-fo,
& Harra Pætur og Elinborg (på färöiska), fo, fo,
= & Petro sinjor' kaj Elinborg (esperantisk översättning),
= & Herr Peter och Elinborg (svensk översättning).

Skandinaviska kväden

Dansa kvad 3
& Vänner och fränder, sv, sv,
& Ebbe Skammelsson, sv, sv,
& De två systrarna.

Skämtvisor

Dansa kvad 4
& Koleravise, no,
& Bonden och kråkan, no, sv, sv,
& Koloregrisen,
& Bättre tiga än illa tala.

Blandade ballader

Dansa kvad 5
& Tolfmilan skog, sv,
& Jag skall giva dig en oxe stor,
& Sakte dainnsen trå,
& Det stod en jungfru, sv,
& Allehanda ämbetshustrur,
& Bonden och hustrun,
& Holger Dansk och Burman, sv,
& Fogden och pigan,
& Liten Karin, sv, i,
& Herr Carl eller klosterrofvet,
& Byssan lull, sv, sv,
& Liten Kersti stalledräng, sv,
& Den lillas testamente, sv,
& Major Brack, sv,
& Jon och Lager,
& Maria Magdalena,
& Sven i Rosengård, sv, sv,
& Herr Olof och älvorna,
& Den bergtagna,
& Herrarna i hagen, sv, sv, sv, sv,
& Jungfrun och fantegutten,
& En ung sjöman förlustar sig, sv,
& Albertina, sv, sv,
& Kärlekskvädet,
& Möte i monsunen sv.

Fräckt, burleskt, oanständigt

Dansa kvad 6
& Som jag visserligen tror,
& Du ska få min gamla potta, sv, sv, sv,
& Bästa fålen och bästa källan,
& Den gråtande drängen.

Se även

 • Folkvisedanslagets kväden
 • Nordisk-esperantiska Norda Kantaro, kapitlet Baladoj.
 • Martins Långdanskvad,
 • Färöiska texter
  # Brúðarvísa: https://www.youtube.com/watch?v=5-Hxqi-H-0M (8:09)
  # Brúsajøkils kvæði: https://www.youtube.com/watch?v=WA-wRAN-V4I (7:49)
  # Ebbe Skammelsøn: https://www.youtube.com/watch?v=S3eME7w5Vrs (10:50)
  # Einars Ríma: https://www.youtube.com/watch?v=vNu9VGS-eCo (3:55)
  # Fípan Fagra: https://www.youtube.com/watch?v=FxR-tRxoE7Q (2:11)
  # Flóvin Bænadiktsson: https://www.youtube.com/watch?v=100BNCtNp4Q (10:04), eklipse: https://www.youtube.com/watch?v=F5vhJXQqmKI (1:57)
  # Frísarnir: https://www.youtube.com/watch?v=DqBoMXzFdbk (7:47)
  # Gudbrands kvæði: https://www.youtube.com/watch?v=dEggt77_M3c (6:13)
  # Grímur á Miðalnesi: https://www.youtube.com/watch?v=AthwWUYHHHk (6:28)
  # Grindavísan: https://www.youtube.com/watch?v=3P23zH993SM (9:45)
  # Hørpu ríma: https://www.youtube.com/watch?v=uYZR3dJdumc (3:47)
  # Jákupsa skegg: https://www.youtube.com/watch?v=yWTGq3HElKY (10:35)
  # Mallebro: https://www.youtube.com/watch?v=c71RDPdSW6Y (4:32)
  # Ole Morske: https://www.youtube.com/watch?v=Tl8gGd4sMy8 (7:36), https://www.youtube.com/watch?v=86KVv-pxG6A (7:26)
  # Runtsival stríðið: https://www.youtube.com/watch?v=mHfd7yghfw0 (9:58)
  # Sambandsfall: https://www.youtube.com/watch?v=rNXQuh13d7s (3:18)
  # Skrímslu kvæði: https://www.youtube.com/watch?v=4U2cNUuneL4 (7:34)